Share |

PRA/Øjenlysning - Papillon - papillonhvalpe til salg - Kig gerne forbi vores dejlige hunde

Askepot's Beauty
Gå til indhold

Hoved menu:

PRA/Øjenlysning

Papilloner
 

Man kan nu genteste for Progressive Retinal Atrophy Type 1 (Pap_PRA1).

PRA -
nethindeforfald -  er en arvelig defekt, der er fundet  hos papillonen.

PRA1
forårsager den tidligere debuterende form af sygdommen, hvilket resulterer i nat blindhed og en langsomt fremadskridende retinal degeneration.

PRA1
er recessivt nedarvet - for at hunden skal blive påvirket  skal den arve det muterede gen fra begge sine forældre.

PRA udvikler sig ganske langsomt
ved at nethinden henfalder og dør.

Hunde, der har PRA vil  langsomt blive dårligere seende.V
i har valgt at genteste vores papilloner for øjensygdommen Progressive Retinal Atrophy Type 1 (Pap_PRA1).

Ved øjenlysning vil en papillon blive erklæret normal/clear selvom den er Carrier.

Man må gerne bruge en Carrier i avlen men kun med en der er Normal/Clear.

Papillon som bliver testet Carrier VIL ALDRIG udvikle sygdommen.


  • Normal/Clear—These dogs do not carry any copy of the Pap_PRA1 mutation. They will not develop the form of PRA due to the Pap_PRA1 mutation. These dogs may be mated to any other dog and no offspring affected with Pap_PRA1 will be produced.


  • Carrier—These dogs carry ONE copy of the Pap_PRA1 mutation. They will not develop the form of PRA due to the Pap_PRA1 mutation but they CAN pass the mutation on to their offspring. They should only be mated to a dog that is genetically Normal/Clear of the They will not develop the form of PRA due to the Pap_PRA1 mutation.


  • Affected—These dogs carry two copies of the Pap_PRA1 mutation and it can be expected that they will develop PRA in their lifetime.


Andre PRA (r): Bemærk, at mindst én anden form eller PRA foruden Papillon PRA1 vides at forekomme i Papillon. Ingen DNA-test er i øjeblikket tilgængelig for anden form (er) PRA i Papillon.

 
 


1.  Persisterende Pupilmembran (PPM):

I fosterstadiet og i dagene efter fødslen er pupillen dækket af en hinde dannet af iris, pupilmebranen.
Kort efter fødselen forsvinder denne membran, og pupillen dannes.
I nogle tilfælde forsvinder membranen ikke fuldstændigt lige efter fødselen, og når øjet åbnes i alderen 10-12 dage, kan der være trådrester tilbage.
Det er ikke usædvanligt at se disse tråde hos 6-8 uger gamle hvalpe, men såfremt de er  tilstede efter den alder, er der tale om en persisterende pupilmembran, der betragtes som en medfødt defekt.


2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primær Vitreus (PHTV/PHPV)

Persisterende = Vedvarende eller blivende.
Hyperplastisk = Fortykkelse.
I fosterstadiet løber en kraftig blodåre fra synsnerven frem gennem øjet og danner et netværk af blodårer på linsens bagside.
Dette netværk af blodårer giver næring til en normal udvikling af linsen.
Netværket bag anlægget for linsen kaldes Tunica Vasculosa Lentis (TVL), og blodåren med det nærmest omgivende væv kaldes Primær Vitreus (PV).
Under øjets udvikling i fosterstadiet dannes linsen, og netværket af blodårer, der ernærer linsen, vil langsomt forsvinde.
Under svind af dette net af blodårer, kan der opstå en fejlagtig udvikling, hvorved en mindre eller større del af netværket af blodårer ikke forsvinder.


PHTVL/PHPV kan inddeles i 6 sværhedsgrader, hvor linsen i ovenstående tegning er vist forfra og fra siden.

1. Meget små gul/brune/hvide pletter i eller bag på den bagerste linsekapsel.
2. Centralt i linsen en bagerste cataract med gult/brunt bindevæv og mere tætliggende pletter end i grad 1.
3. Linsens form er stadig normal, men en større del af nettet af blodårer, Tunica Vasculosa Lentis, ses bag på linsen, og blodåren fra den Primære Vitreus kan følges bag ud til synsnerven.
4. Linsens bagside er deform, men ellers ses de samme forandringer som ved grad 2.
5. Kombination af grad 3 og 4.
6. Kombination af alle de tidligere grader i forbindelse med f.eks. en uregelmæssig linse, en for lille linse, større klumper af pigment eller blod eller frit flydende blod bag linsen.

Grad 1 vil normalt ikke påvirke hundens syn og ændrer sig sjældent i løbet af hundens liv.
De øvrige grader påvirker synet mere eller mindre, og i mange tilfælde udvikles en fremadskridende cataract og evt. en samtidig blødning i linsen eller bag ved linsen, der kan føre til blindhed.


3. og 11.  Katarakt

Cataract er det græske navn for en uklarhed i øjets linse.
Linsen er placeret lige bag pupillen og regnbuehinden, og en normal linse er glasklar og gennemskinnelig.
Linsen hjælper med at bryde lysets stråler og dermed danne et skarpt billede.
Ved cataract findes en mindre eller større uklarhed i linsen, som forhindrer lysets adgang.
Uklarheden kan være placeret forskellige steder i linsen, og det er netop placeringen, der kan være afgørende for, om det pågældende tilfælde bedømmes som en arvelig cataract.
Cataract kan optræde i det ene øje, men ses oftest i begge øjne, og udviklingen af cataracten varierer ofte meget.

Cataract er en af de arvelige øjensygdomme, der optræder i mange racer.

Der findes mange årsager til cataract. Kraftig vold mod øjet, stofskifteforstyrrelser, sukkersyge, infektioner, forgiftninger, radioaktiv stråling og andre sygdomme i øjet, som f.eks. PRA og betændelse i regnbuehinden.


4. Retinal Dysplasi (RD)

Retina (Nethinden) er det inderste lag i øjet med synsceller, hvor fotoreceptorerne (stave og tappe) modtager impulser af lys.
Via synsnerven sendes der elektriske signaler til hjernen, hvor disse omdannes i billeder.
Udviklingen af nethinden i fosterstadiet er meget kompleks, og her kan der opstå en fejlagtig udvikling, som kan skyldes et arveligt anlæg eller påvirkninger af virus, fejlernæring eller traume.

Retina Dysplasi er en medfødt sygdom, der optræder i tre forskellige grader:

1. Folder i nethinden er en mild form for Retina Dysplasi og er sjældent årsag til synsforstyrrelser.
2. Geografiske områder af mindre eller større omfang med sygelige forandringer kan forårsage nedsat syn. Ved nethindeløsning er hvalpen blind på øjet.
3. Nethindeløsning er altid årsag til blindhed

Cataract kan udvikles som en sekundær sygdom ved RD.5. Hypoplasi af N. Opticus/mikropapil

Hypoplasi af N. Opticus betyder underudvikling af synsnervehovedet (papilla), som så er under halvdelen af normal størrelse. Tilstanden forekommer hyppigst i kun det ene øje (unilateralt), men kan også ses på begge øjne (bilateralt), og kan da være vanskelig at diagnosticere uden sammenligning med alderssvarende hund af samme race.


6. Collie Eye Anomaly (CEA)

Collie Eye Anomali er en arvelig sygdom i nethinde og senehinde, CEA kan optræde i to former:

6a. Chorio-retinal Dysplasi (CH)


Mangelfuld udvikling i årehinden og i den overliggende nethinde i et område i den bagerste del af øjet, tæt på synsnervens indmunding.
Chorio-retinal Dysplasi kan give anledning til nedsættelse af synet, men 80-90 % af hundene har ingen synsproblemer.

6b. Colobom (synsnervebrok eller senehindebrok).

En mere omfattende fejludvikling af senehinden, hvor der mangler dele af senehinden og derfor opstår der et ”brok” hvorigennem nethinde og blodkar presses ud.


7. Entropion/Trichiasis

Entropion er en sygdom, hvor kanten af øjenlåget er rullet indad.
Hårene på øjenlåget kommer herved til at berøre øjets bindehinde og hornhinde (Trichiasis) og kan forårsage en alvorlig skade.


8. Ektropion/Makroblefaron

Ektropion er en sygdom, hvor det nederste øjenlåg krænger udad, og øjets røde bindehinde kan ses.
Makroblepharon er en sygdom hvor øjenlågene er for lange.


9. Distichiasis / Ektopiske Ciller

På øjenlågene er der hårvækst, men ikke i selve kanten af øjenlåget. Midt i kanten af øjenlågene er der en række små punktformede åbninger til de meibomske kirtler. I de
meibomske kirtler kan der være udviklet hårsække, hvor fra der senere vokser hår ud gennem kirtelåbningerne, dette benævnes Distichiasis.
I nogle tilfælde vokser hårene ud indvendigt på øjenlåget og benævnes da Ektopiske cilier.


10. Cornea Dystrofi

Cornea Dystrofi er uklare udfældninger i hornhinden af gråhvide, krystallinske eller metalliske uigennemsigtige korn, der kan bestå af fedtsyrer, kolesterol eller kalcium.


12. Linseluxaton (primær)

Såfremt linsetrådene brister, kan linsen gå delvis løs eller rives fuldstændigt løs fra sit ophæng.
Hvis linsen rives helt løs falder den i de fleste tilfælde fremover og kan passere gennem pupillen og ud i det forreste øjenkammer, men linsen kan også falde bagud og ned i glaslegemet.
Hvis den løsrevne linse ligger i det forreste øjenkammer, beskadiger den bagsiden af hornhinden og fremkalder her et blivende uklart område.

Primær linseluksation på grund af svage linsetråde.


13. Retinal Degeneration (PRA)

Progressiv Retinal Atrofi - PRA, betyder et fremadskridende symmetrisk svind i nethinden.
Dette viser sig bl.a. ved øget reflektion, pigmentklumpning, udtynding af blodkar og afblegning af papillen.

Sygdommen starter med "natteblindhed", hvor hunden ser dårligt i tusmørke og kan vægre sig ved at gå fra et oplyst rum til mørkere omgivelser, f.eks. ved aftenens luftetur.
Gradvis tabes også synet om dagen, og hunden ender med at blive blind. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu free counters