Borrelia - Papilloner - Kig gerne forbi vores dejlige hunde

Gå til indhold
PapillonerBorrelia
Hunde kan vaccineres mod Borreliose

Flåtens Livscyklus:

Skovflåtens æg lægges i skovbunden. Hver flåt kan lægge flere tusind æg.

Efter klækning af æggene kommer flåt-larverne frem. De ligner næsten de voksne flåter, men er kun få millimeter store. Larverne suger blod fra små fugle og gnavere i ca. 6 dage hvorefter de forlader dyret. Efter et år udvikles de videre til nymfer. Også disse suger blod fra mindre dyr, og efter endnu et år udvikles flåten til den voksne flåt. Når den voksne hun-flåt har suget blod, falder den af dyret og lægger æg i skovbunden, hvorefter den dør.

Flåten kan smittes med borrelia-bakterien under blodsugningen i alle disse livsstadier. Bakterien findes særdeles hyppigt i mus og fugle, og bakterierne
overføres til flåterne under blodmåltidet.

Hvordan virker en borrelia vaccine:

For at flåten kan overføre sin smitte med bakterien skal den have et blodmåltid. Når flåten har suget blod kan bakterien vandre til spytkirtlerne og derefter
overføres til hunden via spyt. Denne proces begynder 24-48 timer efter blodmåltidets start. Hvis hunden er vaccineret dannes der antistoffer, som optages ved flåtens blodmåltid. Antistofferne forhindrer bakterien i at vandre fra tarmen til spytkirtlerne. Derved kan flåten ikke overføre sin smitte til hunden. Man kan populært sige at det er flåten der er blevet ”vaccineret”.

Forebyggelse er stadig vigtigst

Det er stadig – trods vaccination - en god idé at bruge midler til beskyttelse mod flåtangreb. Flåter kan være bærere af andre flåtoverførte sygdomme
og vaccinen beskytter kun mod borrelia. De fleste midler der er tilgængelige på markedet beskytter også mod lopper.

Spørg din dyrlæge om mere information omkring vaccination af din hund mod smitte med borrelia.

Hvad er borreliose?

Borreliose er en bakteriel infektion som overføres af skovflåten (Ixodes ricinus). Borreliose forårsages af bakterier der ligner proptrækkere.
I fagsproget kaldes disse bakterier Borrelia burgdorferi. Symptomer på borreliose begynder først længe efter, at flåten har suget blod – der går
mindst 4-6 uger og nogle gange endnu længere. Hvornår og hvor er risikoen for infektion? Smitterisikoen kan findes overalt hvor skovflåten
er. I nogle områder er bakterien meget udbredt i flåterne – i Norden er det op til 20 % af flåterne som bærer borrelia-bakterien. Flåterne findes
især i skov- og markområder, men også områder tættere ved byerne kan huse skovflåten.

Behandling
Behandling af sygdommen er mulig. Den består af en langvarig antibiotikakur, og en del hunde vil – trods behandling – være bærere af borrelia i årevis.
Vaccination for at forebygge borrelia Alle hunde, som er udsat for flåt-bid kan smittes med borrelia. Især jagthunde og aktive brugshunde som færdes meget i naturen vil være meget udsatte for smitten. Det kan også være en god idé at vaccinere familiehunde der bor eller færdes i flåtrige områder. Vaccination af hunden mod borrelia beskytter hunden mod 3 europæiske borreliastammer. Første gang skal hunden vaccineres to gange med 3 ugers mellemrum, og der efter en gang om året – helst sidst på vinteren eller tidligt om foråret, så hunden når at danne mange antistoffer inden flåterne bliver aktive, når temperaturen stiger udenfor. Hvalpe kan vaccineres fra de er 12 uger gamle.


Overførsel af borrelia

Når en smittet flåt begynder at suge blod, vandrer borrelia-bakterien til flåtens spytkirtler og bliver via flåtens spyt overført til dyret. Jo længere tid,
flåten sidder fasthæftet, jo større er risikoen for overførsel af borrelia-bakterien. Hunde der naturligt har været inficeret med borrelia har ingen livslang beskyttelse mod en ny infektion. Hunden kan til enhver tid smittes igen og igen. Antibiotikabehandling af syge hunde er muligt og kan også afhjælpe hundens symptomer. Dog kan hunde bære bakterien i årevis, og sygdommen kan blusse op, trods forudgående behandling.  Borreliose er en besværlig sygdom, fordi den ikke altid giver et entydigt symptombillede og desuden er sygdommen svær at diagnosticere. Der findes ingen test der præcis kan sige at symptomerne hos hunden skyldes borrelia. Det kræver ofte flere sammenlignende blodprøver og oftest igangsættes behandling ved mistanke.
Akut/kronisk sygdom I den akutte fase kan ses symptomer som træthed, tab af appetit og feber. Ofte vil der være halthed og betændelse i et eller flere led. Der er stor forskel på, hvor slemt hunde bliver angrebet, og nogle hunde vil vise meget få eller ingen tegn på sygdom, selvom de er smittet. Efter det akutte
forløb kan andre af hundens organer angribes. Borreliose kan forårsage kroniske problemer i led, hjerte, lever og nyrer, o Geografisk fordeling af Ixodes Ricinus-flåter i Europa. g nervesystemet.


Kilde: Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008.
Tilbage til indhold